Bildiri Değerlendirme Süreci

  • Sisteme yüklenen bildirilerin her biri, ilgili alan koordinatörleri tarafından gözden geçirilerek önceden belirlenmiş hakem havuzundan konuyla ilgili en az 2 hakeme gönderilir.
  • Hakemler, kendilerine gelen bildirileri, yazar ve kurum isimlerini görmeksizin kongre web sayfasında ilan edilen değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirirler. Hakemler değerlendirmelerini 5’li Likert ölçeğine göre belirlenmiş değerlendirme ölçütleri üzerinden puanlandırarak yaparlar. Hakemler, gerektiğinde kısa bir değerlendirme raporu da yazarlar.
  • Hakemlerin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra, alan koordinatörleri bildirileri toplam değerlendirme puanlarına göre sıralarlar. Alan koordinatörleri, değerlendirme skorlarına göre oluşan sıralamayı ve hakem raporlarını dikkate alarak bildirilerin her biri için kabul ya da ret kararı verirler.
  • Bildirilerle ilgili kabul ya da ret kararları Danışma Kurulu’nun onayına sunulur. Danışma Kurulu’nun onayı sonrası nihai karar internet sayfası üzerinden yazarlara duyurulur.
Back to top of page