Metodoloji Seminerleri

20.09.2023 Çarşamba

13:00 – 14:30

Prof. Dr. H. Okan YELOĞLU

“Nicel Değişkenlerin Nitel Değişkenlere Dönüştürülmesinde Sınıflandırma Sorunları ve Çözüm Önerileri”

 15:00 – 16:30

Doç. Dr. M. Murat YAŞLIOĞLU

 “Değişkenler Üzerine Bir Tartışma”

Back to top of page