Yayın Olanakları

Dergi Adı Dizin(ler) / Veri Tabanları

Sosyal Mucit Academic Review

TR Dizin, Open AIRE, ROAD, CiteFactor, EuroPub, DRJI,
Crossref, Academic Resource Index, Asos İndex
Scilit
Uluslararası Akademik Birikim Dergisi Index Copernicus
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Google Scholar
RootIndexing
Crossref
Türk Kamu Yönetimi Dergisi Index Copernicus
Directory of Research
Researchbib Hub
Google Scholar
AcarIndex
Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi EBSCO
Scilit
Index Copernicus
Road
ECONBIZ
Eurasian Scientific Journal
ResearchBip
Base
EuroPub
OpenAIRE
Ezb
CiteFactor
ASOS
Acar Index
Semantic Scholar
FatCat
Wizdom.ai
Kezena
ZDB Index
WorldCat
ScienceGate
UNB Libraries
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi Erih Plus
EBSCO
Index Copernicus
ROAD
idealonline
Eurasian Scientific Journal Index
ResearchBib
Rootindexing
COSMOS IF
OpenAIRE
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Jurix
Sindex
CiteFactor
Google Scholar
Kaynakça.info
Türkiye Turizm Dizini
Asos Indeks
DRJI – Directory of Research Journals Indexing
EuroPub
Exaly Impact
Semantic Scholar
Türk Eğitim İndeksi
Crossref
Academindex
FatCat
Acar Index
Wizdom.ai
Kezana
ScienceGate
ResearchGate
Scilit
WorldCat
GENERAL IMPACT FACTOR
Türk Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Directory of Research Journal Index
Research Bib
Google Scholar

Back to top of page