Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme
Ölçütleri
1 2 3 4 5
Yetersiz Az Yeterli Yeterli İyi Mükemmel
Çalışma, alanın kapsamına ne derece uygundur?
Çalışmanın konusu (çalışmada incelenen sorun) ne kadar merak uyandırıcı ve özgündür?
Çalışma, bir teoriye/modele/çerçeveye ne derece dayandırılmıştır?
Çalışma, ilgili yazından ne derece yararlanmıştır? (Konuyla ilgili ana çalışmalar hakkındaki farkındalık, güncel çalışmaların incelenmesi, hipotezlerin ilgili yazına dayandırılmış olması, vb.)
Çalışmada, yazım kurallarına ne derecede uyulmuştur?
Önerilen / kullanılan yöntem çalışmanın amacıyla ne derece uyumludur?
Yapılan/yapılacak veri analizleri ne derece doğru şekilde yürütülmüş/yürütülecektir?
Muhtemel / ulaşılan sonuçlar çalışmanın amacıyla ne derece uyumludur?
Çalışmada kullanılan dil, ne derece açık, anlaşılır ve akıcıdır?
Bir bütün olarak çalışma, ilgili yazına (ya da uygulayıcılara) ne derece katkı yapmaktadır/ yapacaktır?
Toplam Puan
Yorum ve Öneriler
Back to top of page